tavasz1 tavasz2 tavasz3 tavasz4 tavasz5 tavasz6 1459687847 1459687871

Közbeszerzések

I. Közösségi eljárások

2011 előtti közbeszerzési eljárás anyagai:


Hirdetmények:

2011. év

Tájékoztató a szerződés megkötéséről

2011. év

az ajánlatkérő a benzin illetve a gázolaj közbeszerzése tárgyában a MOL Nyrtr.-vel 2011. november 04.napján kötötte meg a szállítási szerződést

Szerződések

2011. év

Tájékoztató szerződés módosításáról, teljesítéséről

2011. év

Egyéb hirdetmények

2011. év

Ellenszolgáltatás teljesítés

2011. év

 

II. Egyszerű eljárások

1., Hirdetmények

2009. év

2010. év

2011. év

2., Tájékoztató előzetes vitarendezési kérelemről

2011. év

3., Tájékoztató eljárás eredményéről

2009. év

2010. év

2011. év

4., Tájékoztató szerződés megkötéséről

2009. év

 • 1 db fűnyírógép és 1 db fűnyírótraktor tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009. március 6.
 • Nyíregyháza város területén szúnyoggyérítési feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009.március 17.
 • Nyíregyháza, Hősök tere 9.szám alatt található Zöld Irodaház felújítási munkálatainak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009. március 24.
 • Nyíregyháza város területén közúti útburkolati jelek felfestése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009. április 20.
 • Nyíregyháza város területén járda és parkolóhely felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009. szeptember 18.
 • Gázolaj beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009. október 29.
 • 800.000.000 HUF rulirozó forgóeszközhitel felvétele tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2009. november 6.

2010. év

 • 200.000.000 HUF rulírozó forgóeszközhitel felvétele tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2010. április 8.
 • 1 db szippantós tartálykocsi beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010.április 12.
 • Meleg aszfalt beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010. június 21.
 • Útburkolatjel festése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010.június 28.
 • Szilárdburkolatú utak nagyfelületű aszfalt javítása tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010.július 29.
 • Kazánok szállítása, szerelése és beüzemelése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010.szeptember 20.
 • Sószóró berendezés beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010. október 18.
 • Gázolaj, illetve benzin beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010. november 4.
 • 800.000.000 HUF rulirozó forgóeszközhitel felvétele tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja:2010. november 5.

2011. év

 • Tüzér utca 2-4.számú épület felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2011. február 28.
 • 200.000.000 HUF rulirozó forgóeszközhitel felvétele tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2011. március 25.
 • Hideg-meleg aszfalt beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2011. július 4.
 • 700.000.000 HUF rulirozó forgóeszköz hitel felvétele tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2011.november 2.
 • Útszóró só tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésének időpontja: 2011. november 25.
 • Szerződések listája

5., Szerződések

2009. év

2010. év

2011. év

6.,Tájékoztató szerződés módosításáról, teljesítéséről

2009. év

2010.év

2011. év

 

III. Közbeszerzési terv

2011. év

IV. Éves statisztikai összegzés

V. a Kbt. 2/ A § alkalmazásával megkötött szerződések

2011. év

VI. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos adatok, a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése

VII. Közbeszerzési terv, valamint annak módosítása (módosításai)

VIII. A Kbt. 9§ (1) bekezdés k., pontja alkalmazásával megkötött szerződések

IX. Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79.§ (2) bekezdése szerinti adatok

X. A közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

1., A kérelem e törvényben meghatározott adatai

2., A Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése (Kbt.144.§ (4) bekezdés

Közbeszerzési döntőbizottság végzése-Búza tér pótmunka

Közbeszerzési döntőbizottság jogorvoslat

Közbeszerzési döntőbizottság határozat

3., A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

XI. A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezése, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

Zárt csapadékcsatornák, víznyelők, tisztítóaknák, szikkasztókutak, csapadékvíz átemelő aknák szükség szerinti tisztítása, dugulás elhárítási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás felhívása KÉ. 1853/2012. szám alatt 2012.02.06. napján jelent meg a Közbeszerzési értesítőben

XII. A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

XIII.Szerződések

 

Közbeszerzési dokumentumok a 2015. évi CXLIII.tv.alapján

XIV. Egyéb tájékoztatás