Kárrendezés

Abban az esetben, ha az Ön gépkocsija önkormányzati úton meghibásodott, a meghibásodás visszavezethető adott útszakaszon megtaláható kátyúk meglétére, padka hiányra, vagy egyéb úthibára, akkor a NYÍRVV Nonprofit Kft. címére megteheti kárbejelentését.

Abban az esetben, ha Nyíregyháza város közterületein lévő fa ága leszakad és ez által megsérti gépjárművét, akkor a NYÍRVV Nonprofit Kft. címére megteheti kárbejelentését. A kárbejelentő levélnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

• a káreset pontos helyszínét,
• a káreset okát,
• a káreset időpontját,
• a gépjármű típusát,
• a gépjármű forgalmi rendszámát,
• a gépjárműben okozott kárt (melyik része károsodott),
• a rendőrségi jelentést,
• a káreset tanúinak megnevezését, elérhetőségét,
• a károsult elérhetőségét (név, cím, telefonszám)

 

TÁJÉKOZTATÓ KÁRIGÉNY BEJELENTÉSRŐL ÉS A KÁRÜGYINTÉZÉS MENETÉRŐL

Kérjük, hogy a kárigény bejelentő nyomtatványt értelemszerűen kitöltve olvashatóan, lehetőleg nagy nyomtatott betűkkel Társaságunk alábbi e-mail címére megküldeni: varosuzemeltetes@nyirvv.hu, vagy postai úton 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4. szám eljuttatni szíveskedjen. A hatékonyabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy telefonos elérhetőségét is megadni szíveskedjen.

Amennyiben a káreseményről fényképfelvételek állnak rendelkezésére kérjük csatolja beadványához.

Amennyiben volt rendőrségi helyszínelés, úgy szíveskedjen megjelölni beadványán, hogy adott esetben a rendőrségi jelentést megkérhessük.

A károsult a károsodott vagyontárgyat a kárszakértő szemléjéig köteles megőrizni, kivéve, ha a kár a vagyonbiztonságot, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti (így pl. bármelyik üveg betörése, a kár következtében a gépjárművet nem lehet lezárni, visszapillantó tükör sérülése, pótlása, kerékcserék stb.) Csere, illetve javítás esetén is kérjük a kárt szenvedett alkatrész megőrzését.

Esetleges számlájukat (javításról, cseréről szóló) Társaságunk részére a fentiek szerint eljuttatni szíveskedjenek. Ez esetben kérjük, hogy a kár beazonosítására alkalmas közleményt is adjanak meg pl. rendszám.

Társaságunk felelősség biztosítással rendelkezik.

Az ügyintézés menete a következő:

A kárigény benyújtását követően Társaságunk a beadványt megküldi a biztosító részére, a káresemény kivizsgálására a biztosító kárszakértőt jelöl ki, aki kiszállása során felméri a bejelentett kár nagyságát. Ezzel egyidejűleg illetékes kollégáink is vizsgálják a káreseményt, melynek során nyilatkoznak, hogy a káresemény kapcsán Társaságunkat terheli-e felelősség avagy sem.

A kárigény befogadása esetén Társaságunk nyilatkozatot küld a biztosító részére, melynek következtében megkezdődik a kárrendezés. Az esetleges kártérítés megfizetése időigényes, arra Társaságunknak ráhatása nincsen.

Kárigény elutasítása esetén a károsult indokolással ellátott elutasító válaszlevelet kap Társaságunktól.

 

Kárigény bejelentő lap Letöltése

LETÖLTÉS
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS KÁRIGÉNYBEJELENTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL

 

Elérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. II. emelet

Levelezési cím: NYÍRVV Nonprofit Kft., 4403 Nyíregyháza Pf.: 14.

Telefon: 42/548-460

Fax: 42/548-461

E-mail:jogi@nyirvv.hu