Köztisztasági és közterület-fenntartási tevékenység

Zöldfelület fenntartási tevékenység

A zöldfelület fenntartás Nyíregyháza város területén közel 2 millió m2 területen történik.Ezen belül:


• Parkfenntartási tevékenység: parkfelületek felújítása, füvesítése, fák cserjék ültetése
• Utcai sorfa fenntartása: baleset veszélyes fák gallyazása, kivágása, pótlása, tuskóinak kifúrása
• Városi növényvédelem: köztéri fák, cserjék károsítók elleni védekezés
• Parlagfű mentesítés: Nyíregyháza város területén a parlagfűvel fertőzött területek nagysága közel 70 ha felület.
Évente legalább három alkalommal kaszáljuk a parlagfűvel, és más gyomnövényekkel fertőzött közterületeket.
• Közterületi berendezések telepítése
• Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása és karbantartása
• Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata
• Parkerdő fenntartása
• Erdei tornapálya fenntartása
• Kutyafuttatók fenntartása
• Városszépítő tevékenység: minden év tavaszán és őszén a lakosság részére földet, fűmagot, facsemetéket
biztosítunk, melynek feltétele az írásbeli igény beadása. Szeretnénk hagyományt teremteni a Kertszépségverseny megrendezéséből is, melyet első alkalommal 2013-ban rendeztünk meg.
• A város szépítése, egy- és kétnyári virágok ültetéseKöztisztasági feladatok:

• Városi takarítás: utak, járdák terek tisztántartása kézi és gépi erővel
• Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtti és utáni takarítása
• Városi köztéri szemétszelencék űrítése
• Buszmegállók takarítása és téli síkosságmentesítése
• Utak, terek mosatása, locsolása
• Utak, járdák, kerékpárutak, terek és parkolók téli síkosságmentesítése
• Illegális szemétlerakatok felszámolásaEgyéb városüzemeltetési feladatok:

• Illemhelyek üzemeltetése
• Köztéri szobrok fenntartása
• Városi zászlózás
• Szökőkutak üzemeltetése
• Órák üzemeltetése
• Önkormányzati területek gyommentesítése
• Öntözőhálózat üzemeltetése
• Borbányai kármentesítési terület fenntartásaElérhetőség:

Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4

Tel.: 42/548-455

Fax: 42/548-463

E-mail: kozterulet@nyirvv.hu, zoldfelulet@nyirvv.hu

Erdő-fenntartási tevékenység

Hazánk nagyvárosaiban egyre kevesebb zöldfelület található, így kiemelkedő szerephez jutnak az erdők, különösen a városi parkerdők. A pihenésre, kikapcsolódásra, sportolásra vágyó városi embereknek a hétköznapokon nyújtanak erre lehetőséget Nyíregyháza parkerdői. Városunk "tüdeje" a Sóstói erdő melynek fenntartásában és gondozásában vesz részt a Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft.Jelenleg három erdőrész tartozik Társaságunk kezelésébe:

• Nyíregyházi Főiskola - Sóstói út - Szanatórium által határol erdőrész,
• Sóstói út - Csaló köz - Ózoon Hotel között található erdőrész,
• Sóstófürdő, kilátó melletti erdőrész.


Erdő fenntartásával kapcsolatos feladatok:


• elszáradt, balesetveszélyes és beteg fák kitermelése, pótlása,
• erdei sétányok kialakítása és karbantartása.
• tűzpászták kialakítása, karbantartása,- meglévő eszközök, berendezési tárgyak karbantartása, pótlása (padok, esőbeállók, szemétszelencék, szalonnasütők, kilátó stb.),
• fiatal telepítés ápolása,- szemét összegyűjtése, elszállítása,
• parlagfű irtás


A jelenleg is működő erdőőri és mezőőri szolgálattal biztosítjuk az erdő rendjét,óvjuk, védjük az erdő fáit, a kihelyezett eszközöket és nem utolsó sorban az idelátogató városlakók és turisták biztonságát.
Elérhetőség

Tel.: 42/548-460 / 455 mellék, Fax: 42/504-472

E-mail cím: kozterulet@nyirvv.hu

Cím: Nyíregyháza, Mák u. 8.,

Levelezési cím: 4403 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., Pf.: 14.

Mezőőri szolgálat

Nyíregyháza közigazgatási területén 1997-től működik mezőőri szolgálat.


A mezőőrök feladata a termőföldek őrzése, az azokon lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok , mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme megközelítően 23.000 ha városi külterületen.

A mezőőrök feladata a termőföldek őrzése, az azokon lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok , mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme megközelítően 23.000 ha városi külterületen.

A mezőőrök jogait és kötelességeit rendeletek szabályozzák. Munkatársaink rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges járművekkel, technikai eszközökkel, rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken és lőgyakorlatokon.


Napi kapcsolatot tartanak a rendőrséggel, a polgárvédelemmel,a közterület felügyelettel, területen működő civil szervezetekkel,a területek önkormányzati képviselőivel, az ott lakó és gazdálkodó családokkal, vállalkozókkal.
Elérhetőség

Tel.: 42/548-460 / 455 mellék

Fax: 42/548-461

E-mail cím: kozterulet@nyirvv.hu

Parlagfű ellenőrzési tevékenység

A város belterületén 2400 ha felület ellenőrzése, lakossági bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések elvégzése. A növényvédelemről szóló 2000.XXXV.törvény törvény előírja, hogy minden földtulajdonos és földhasználó köteles az ingatlanán és az ingatlan előtti területen a gyommentesítést június 30-ig elvégezni. Ezt követően a fertőzött területen közérdekű védekezés / kényszerkaszálás / elrendelésére is sor kerülhet.


A növényvédelmi törvény előírásainak betartatása érdekében 2002. évben létrehoztuk a „Parlagfű ellenőrzési csoport”-ot.

A csoport feladatkörébe tartozik a parlagfűvel és egyéb gyomnövényfertőzéssel kapcsolatos lakossági bejelentések felvétele, kivizsgálása, az ingatlantulajdonosok írásbeli felszólítása a gyommentesítésre, valamint az utóellenőrzések lefolytatása.


A fertőzött területek csökkentése érdekében a csoport tagjai a város belterületein folyamatos felderítési munkákat végeznek. A hatósági eljárást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője folytatja le.

A mulasztókkal szemben 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő pénzbírság szabható ki. Ezen felül meg kell téríteni a közérdekű védekezés teljes költségét is.

Nyíregyháza város lakossága többnyire segítőkész, együttműködő, bejelentéseikkel segítik a csoport munkáját, és a felszólításokat követően az esetek 80%-ban megtörténik a gyommentesítés.
Elérhetőség

Tel.: 42/548-460, 548-497

Fax: 42/548-461

E-mail cím: parlagfu@nyirvv.hu