I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

 

Cégünk székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.
Telefon: +36 (42) 548-460
Fax: +36 (42) 548-461
Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.
4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.
4400 Nyíregyháza, Család u. 35/a. (Örökösföldi piac)
4400 Nyíregyháza, Népkert u. 1-3. I/6.
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 18. (Profi piac)
4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3.
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24.
4400 Nyíregyháza - Oros, Fő utca (Orosi Sporttelep)
8264 Szigliget, Majális domb (Gyermeküdülő)
4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 3-5.
4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 23.
4400 Nyíregyháza, Ungvár stny 23/D.
4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 27.
4400 Nyíregyháza, Derkovits Gyula u. 110.
4400 Nyíregyháza, Mák u. 8.
4400 Nyíregyháza, Szállási u. 128. (Gyepmesteri telep hrsz.: 02358/16)
4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely u. 20. (Volán Sporttelep)
4400 Nyíregyháza, Törzs u. hrsz: 01884/9 (Örökösföldi Labdarúgópálya)
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám (irodák)
4400 Nyíregyháza, hrsz: 0517/6, 0517/7., 0517/9., 0517/11.
4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 1. sz. alatti 33 m2 alapterületű, 4/A/24 hrsz.-ú ingatlan

 

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 914
E-mail cím: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Honlap cím: http://www.nyirvv.hu

Ügyfélszolgálati Irodánk elérhetősége: http://nyirvv.hu/ugyfelfogadasi-rend

 

Bankszámlaszámunk:
CIB
11100702-10363315-70000007
11100702-10363315-01000003
11100702-10363315-02000006
 
OTP
11744003-20580023-00000000
 
UNICREDIT
10918001-00000004-16160006
10918001-00000004-16160044
 

Adóigazgatási szám: 10363315-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-060275

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Társaságunk tervszerű közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységet folytat.

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (hatályos 2023.10.01-től)

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

NYÍRVV Nonprofit Kft. vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és ügyfélfogadási rend

Tel.: +36 (42) 548-460
Fax: +36 (42) 548-461
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu

 

Ügyfélfogadási rend

 

-> Fogyasztóvédelmi és fogyasztói érdekképviseleti szervek elérhetőségei
 

Fogyasztóvédelmi szakreferens:

Kovács Mária beszerzési csoportvezető

Tel.: +36 (42) 548-460
Fax: +36 (42) 548-461
E-mail: kovacs.maria@nyirvv.hu

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A NYÍRVV Nonprofit Kft. esetén nem értelmezhető.

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik többségi tulajdonában lévő, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közalapítvány.

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft.irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik költségvetési szerv.

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. nem rendelkezik nyomtatott lappal, magazinnal.

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének megnevezése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: +36 (42) 524-524

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu

www.nyiregyhaza.hu