III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

EGYÉB INFORMÁCIÓK

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok (2017-2023)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunk esetében nem értelmezhető

 

4. 5 Millió feletti szerződések (nem közbeszerzés útján)

• 2014. év 5 millió Ft feletti szerződések
• 2015. év 5 millió Ft feletti szerződések
• 2016. év 5 millió Ft feletti szerződések
• 2017. évi 5 millió Ft feletti szerződések
• 2018. évi 5 millió Ft feletti szerződések
• 2019. évi 5 millió Ft feletti szerződések
• 2020. évi 5 millió Ft feletti szerződések
• 2021. évi 5 millió Ft feletti szerződések
• 2022. évi 5 millió Ft feletti szerződések
• 2023. évi 5 millió Ft feletti szerződések

 

 

A közbeszerzési szerződések főbb adatait tartalmazó táblázatok elérhetők: Közérdekűadatok/ Közbeszerzések/ VI.pont

 

 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunk esetén nem értelmezhető

 

8. Közbeszerzési információk

KÖZBESZERZÉSEK