Köztisztasági és közterület-fenntartási tevékenység

 

Zöldfelület-fenntartási tevékenység

A zöldfelület-fenntartás Nyíregyháza város területén közel 2 millió m2 területen történik. Zöldfelület-fenntartási tevékenységeink közé tartozik:

• Parkfenntartási tevékenység: parkfelületek felújítása, füvesítése, fák cserjék ültetése
• Utcai sorfák fenntartása: balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, pótlása, tuskóinak kifúrása
• Városi növényvédelem: köztéri fák, cserjék károsítók elleni védekezése
• Parlagfű-mentesítés: Nyíregyháza város területén a parlagfűvel fertőzött területek nagysága közel 70 ha felület. Évente legalább három alkalommal kaszáljuk a parlagfűvel és más gyomnövényekkel fertőzött közterületeket.
• Városszépítés: egy- és kétnyári virágok ültetése
• Közterületi berendezések telepítése
• Játszóterek építése, fenntartása, átalakítása és karbantartása
• Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata
• Parkerdő fenntartása
• Erdei tornapálya fenntartása
• Kutyafuttatók fenntartása
• Városszépítő akciók: minden év tavaszán és őszén a lakosság részére termőföldet, fűmagot, facsemetéket biztosítunk, melynek feltétele az írásbeli igény benyújtása. Szeretnénk hagyományt teremteni a Kertszépségverseny megrendezéséből is, melyet első alkalommal 2013-ban rendeztük meg.

 

 

Köztisztasági feladatok

• Városi takarítás: utak, járdák, terek tisztántartása kézi és gépi erővel
• Közterületen tartandó ünnepi rendezvények előtti és utáni takarítás
• Városi köztéri szemétszelencék ürítése
• Buszmegállók takarítása és téli síkosságmentesítése
• Utak, terek mosatása, locsolása
• Utak, járdák, kerékpárutak, terek és parkolók téli síkosságmentesítése
• Illegális szemétlerakatok felszámolása

 

 

Egyéb városüzemeltetési feladatok

• Illemhelyek üzemeltetése
• Köztéri szobrok fenntartása
• Városi zászlózás
• Szökőkutak üzemeltetése
• Órák üzemeltetése
• Önkormányzati területek gyommentesítése
• Öntözőhálózat üzemeltetése
• Borbányai kármentesítési terület fenntartása

 

Kapcsolódó törvények, rendeletek:
• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 76/2003. (XII.18.) számú rendelete a parlagfű terjedésének visszaszorításáról szóló, többször módosított 12/1996. (III.1.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/2006. (VI.1.) KGY rendelete a köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 40/2008. (IX.23.) KGY rendelettel)
• NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 60/2005.(XII.22.) KGY rendelete a helyi közutak kezelésének szabályairól
 

 

Elérhetőség

Cím: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon: +36 (42) 548-455
Fax: +36 (42) 548-463
E-mail: kozterulet@nyirvv.hu, zoldfelulet@nyirvv.hu

 

          

 

 

 

Erdő-fenntartási tevékenység

 

Hazánk nagyvárosaiban egyre kevesebb zöldfelület található, így kiemelkedő szerephez jutnak az erdők, különösen a városi parkerdők. A pihenésre, kikapcsolódásra, sportolásra vágyó városi embereknek a hétköznapokon nyújtanak erre lehetőséget Nyíregyháza parkerdői. Városunk "tüdeje" a Sóstói erdő, melynek fenntartásában és gondozásában vesz részt a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.

 

 

Jelenleg három erdőrész tartozik Társaságunk kezelésébe:

• Nyíregyházi Főiskola - Sóstói út - Szanatórium által határolt erdőrész,
• Sóstói út - Csaló köz - Ózoon Hotel között található erdőrész,
• Sóstógyógyfürdőn a Strandfürdő bejáratával szemben található erdőrész.

 

 

Erdő-fenntartással kapcsolatos feladatok:

• elszáradt, balesetveszélyes és beteg fák kitermelése, pótlása,
• erdei sétányok kialakítása és karbantartása,
• tűzpászták kialakítása, karbantartása,
• meglévő eszközök, berendezési tárgyak karbantartása, pótlása (padok, esőbeállók, szemétszelencék, szalonnasütők, stb.),
• fiatal fatelepítések ápolása,
• szemét összegyűjtése, elszállítása,
• parlagfűirtás.

 

A jelenleg is működő erdőőri és mezőőri szolgálattal biztosítjuk az erdő rendjét, óvjuk, védjük az erdő fáit, a kihelyezett eszközöket, valamint a városlakók és turisták biztonságát.


 

Elérhetőség

Cím: 4400 Nyíregyháza, Mák u. 8.
Levelezési cím: 4403 Nyíregyháza, Pf. 14.
Telefon: +36 (42) 548-460 / 455 mellék
Fax: +36 (42) 504-472
E-mail: kozterulet@nyirvv.hu

 

 
 
 

Mezőőri szolgálat

 

Nyíregyháza közigazgatási területén 1997-től működik mezőőri szolgálat. A mezőőrök feladata a termőföldek őrzése, az azokon lévő, illetve azokhoz tartozó termények és termékek, felszerelések és eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme - megközelítően 23 000 ha városi külterületen.

 

A mezőőrök jogait és kötelességeit rendeletek szabályozzák. Munkatársaink rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges járművekkel, technikai eszközökkel, rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken és lőgyakorlatokon.

 

Napi kapcsolatot tartanak a rendőrséggel, a polgárvédelemmel,a közterület-felügyelettel, a területen működő civil szervezetekkel,a területek önkormányzati képviselőivel, az ott lakó és gazdálkodó családokkal, vállalkozókkal.


 

Elérhetőség

Telefon: +36 (42) 548-460 / 455 mellék
Fax: +36 (42) 548-461
E-mail: kozterulet@nyirvv.hu
 
 
 
 

Parlagfű ellenőrzési tevékenység

 

A növényvédelemről szóló 2000.XXXV.törvény törvény előírja, hogy minden földtulajdonos és földhasználó köteles az ingatlanán és az ingatlan előtti területen a gyommentesítést június 30-ig elvégezni. Ezt követően a fertőzött területen közérdekű védekezés (kényszerkaszálás) elrendelésére is sor kerülhet!

 

A növényvédelmi törvény előírásainak betartatása érdekében 2002. évben létrehoztuk a „Parlagfű ellenőrzési csoport”-ot. A csoport feladatkörébe tartozik a város belterületén 2400 ha felület ellenőrzése, a parlagfűvel és egyéb gyomnövényfertőzéssel kapcsolatos lakossági bejelentések felvétele, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések elvégzése, az ingatlantulajdonosok írásbeli felszólítása a gyommentesítésre, valamint az utóellenőrzések lefolytatása.

 

A fertőzött területek csökkentése érdekében a csoport tagjai a város belterületein folyamatos felderítési munkákat végeznek. A hatósági eljárást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője folytatja le. A mulasztókkal szemben 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő pénzbírság szabható ki. Ezen felül meg kell téríteni a közérdekű védekezés teljes költségét is.

 

Nyíregyháza város lakossága többnyire segítőkész, együttműködő, bejelentéseikkel segítik a csoport munkáját, és a felszólításokat követően az esetek 80%-ában megtörténik a gyommentesítés.


 

Elérhetőség

Telefon: +36 (42) 548-460, +36 (42) 548-497
Fax: +36 (42) 548-461
E-mail: parlagfu@nyirvv.hu