I. Kezelői hozzájárulások

Társaságunk, mint az önkormányzati utak, ill. közterületek kezelője minden önkormányzati utat érintő építésügyi eljárásban nyilatkozattételre kötelezett.Csapadékvíz csatorna üzemeltetői szakvélemény, kezelői nyilatkozatok

Az üzemeltetői szakvéleményeket a tervezett építmény engedélyeztetési eljárása előtt, még a tervezési fázisban adjuk ki a már elkészült tervdokumentációkról. Az üzemeltetői szakvéleményben és tervközi egyeztetések alkalmával határozzuk meg a kivitelezés módját, feltételeit, az alkalmazható csőátmérőket, és az építés alatt betartandó követelményeket.


A kezelői nyilatkozatok kiadása történhet a megépült építmény használatbavételi engedélyének kiadásához valamint a megépült csapadékvízcsatorna szakaszok, bekötések helyszíni ellenőrzése után, azok tervszerinti megépítésének szemrevételezése után.Elérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. ügyfélszolgálati épület

Telefon: 42/548-483

Fax: 42/548-463

E-mail:kozmu@nyirvv.hu

Út-közterület kezelői hozzájárulások

Az eljárások építési engedélyeztetési szakaszában kezelői hozzájárulásokban határozzuk meg azokat a feltételeket, amelyeket a tulajdonosi érdekek védelmében az illetékes építésügyi hatóság határozataiban foglalva figyelembe vesz, és mindenkori építtető számára kötelezővé teszi azok végrehajtását.Kapcsolódó dokumentumok:

• Közterület kezelői hozzájárulási kérelem


Elérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. ügyfélszolgálati épület

Telefon: 42/548-479

Fax: 42/548-463

E-mail: dicso.peter@nyirvv.hu

II. Közterület-bontási engedélyek

A bontási engedélyeket közvetlenül az építések megkezdése előtt adjuk ki a tényleges kivitelezést végző társaságok vagy magánszemélyek részére. A bontási engedélyekben a kivitelezések módját, kötelezően betartandó körülményeit (építés alatti forgalomszabályozás) és annak helyreállítását határozzuk meg.


Zöldfelület bontása esetén egyeztetési jegyzőkönyv felvétele szükséges társaságunk Közterület-fenntartási ágazatánál.Elérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. ügyfélszolgálati épület

Telefon: 42/548-460 | 346 mellék

Fax: 42/548-463

E-mail: bontas@nyirvv.hu

A kiadott egyeztetési jegyzőkönyvet csatolni kell a bontási-engedély kérelemhez melyet az alábbi címre kell benyújtaniElérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Telefon: 42/548-483

Fax: 42/548-463

E-mail: bontas@nyirvv.hu

Mind a kezelői hozzájárulásokban, mind pedig a bontási engedélyekben előírtak betartását munkatársaink rendszeres helyszíni ellenőrzésekkel kontrolálják.Kapcsolódó dokumentumok:

• Közterületi bontási engedély kérelem
• Hibaelhárítás bejelentő (Rendkívüli hibalehárítás esetén ezt kell kitölteni!)

III. Közterület bérlet

A közterületek végleges, ill. alkalmi használata magán v. jogi személyeknek csak a kezelővel megkötött területhasználatra vonatkozó bérleti szerződés létrejötte után lehetséges.


Ilyen jellegű szerződés megkötésére minden esetben szükség van, amennyiben a közterületet valaki "saját" használatba kívánja venni. (pl.: vendéglátó-ipari előkert, anyagtárolás, alkalmi árusítás stb.)


Társaságunk a bérleti szerződésekben határozza meg az adott tevékenységhez felhasználható terület nagyságát, időtartamát és minden egyéb olyan előírást, amelyeknek a betartása a tevékenység során a közterület rendeltetésszerű használatát mások számára sem korlátozza.
Elérhetőség

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Telefon: 42/548-456

Fax: 42/548-463

E-mail: engedely@nyirvv.hu


Ügyfélfogadás

Hétfő - Szerda | 8:00 - 15:00

Csütörtök - Péntek | 8:00 - 15:30