Nyíregyházi Állategészségügyi Telep

 

 

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Állategészségügyi Telepe ebrendészeti, állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatokat lát el.

 

Feladat

• A telep jogszabályi feltételekkel történő működtetésének biztosítása, fenntartása, a kóbor ebek begyűjtése, a saját gazda, illetve megtaláló által leadott állatok fogadása.
• A telepre bekerült állatok 14 napos hatósági megfigyelése, humánus tartása, a sérült beteg állatok gyógykezelése, gazdásítása, örökbeadása.
• Az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása.
• A telep 108 férőhellyel rendelkezik, mely lehetővé teszi az örökbe nem adott állatok hosszabb tartását is.

 

A Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen nincs altatás!

Örökbefogadás

A gazdájuk által leadott, érvényes veszettség elleni oltással, és chippel ellátott állatok, a telepre bekerülés után azonnal örökbe fogadhatóak. A befogott kóbor ebek 15 napig csak az állat tulajdonosának adhatóak ki. Amennyiben a befogott eb gazdája nem jelentkezik, a telep a ki nem váltott ebekkel szabadon rendelkezik, örökbe adhatja azt. A telepre bekerült, örökbe fogadható kutyák megtekinthetők honlapunkon is. Az örökbeadott állat, csak megfelelő védőoltás, féregtelenítő kezelés, chip behelyezése, valamint állatorvosi vizsgálat után hagyhatja el a telepet, melynek költségei az új tulajdonost terhelik.

 

Az Állategészségügyi Telep dolgozói szeretettel várják mindazon leendő kutyatulajdonosokat, akik a telepről szeretnének kutyát örökbe fogadni. Gazdira váró kutyáinkat megtekintheti ITT!

 

 

Elérhetőségek

Cím: 4551 Nyíregyháza-Oros, Szállási út 128. (TÉRKÉP)
Telefon: +36 (42) 420-738
Ügyeletes telefon: +36 (30) 364-7077
E-mail cím: gyepmester@nyirvv.hu
 

 

Ügyfélfogadási rend

Állati hulladék, valamint élőállat beszállítás: 8:00-12:00
Örökbefogadási és egyéb látogatási idő: 10:00-14:00
Hétvégén, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon: ZÁRVA
Ettől eltérő időpontban a telep előzetes egyeztetés után látogatható!

 

 

 

          

 
 
 

Ebnyilvántartás

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 

Az ebtartók által szolgáltatott adatokról az önkormányzat, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Nyíregyháza közigazgatási területén az ebösszeírás 2022. augusztus 31-én befejeződött. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az Ebtulajdonosok/Ebtartók az összeírást követően is kötelesek az eb adataiban, tartás címében bekövetkező változásokat, elhullást, szaporulatot írásban bejelenteni az „Ebnyilvántartó adatlap” -on.

 

Az ebösszeírást követően született, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai/tartói szíveskedjenek kitölteni és eljuttatni a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére az „Ebnyilvántartó adatlap”-ot.

 

Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza közigazgatási területén, az ebnyilvántartással kapcsolatos feladatok elvégzésével a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t bízta meg.

 

A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után kérünk aláírni. Az aláírással ellátott adatlapok csatolhatók az elektronikus levélhez, mely az eb@nyirvv.hu e-mail címre küldhető.

 

Bejelentő lapok

 

EBNYILVÁNTARTÓ ADATLAP

BEJELENTŐ LAP - ELPUSZTULT, ELVESZETT, ELALTATOTT EBRŐL

 

Amennyiben az adatlapot kézzel írja meg, kérjük azt olvashatóan szíveskedjen kitölteni.
 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE (Ebösszeírással/Ebnyilvántartással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan)
 

A kitöltéssel kapcsolatban a +36 (42) 548-453-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől - csütörtökig 8:00-16:00 óra között.

 

Az eb tulajdonosa vagy tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

 

- személyesen a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti ügyfélszolgálaton

- postai levélben a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4403 Nyíregyháza, Pf. 14. címre küldve

- elektronikus úton az eb@nyirvv.hu email címre címezve

 

 

 

 

 

Rovar- és rágcsálóirtás

 

Szúnyogirtás

Évente egy alkalommal lárvairtást, illetve 3 alkalommal szúnyoggyérítést végzünk Nyíregyháza sűrűn lakott területein, illetve az üdülőövezetekben. A szúnyogirtásba bevont területek a lakossági igényeknek megfelelően, illetve a csípőszúnyog-sűrűség figyelembevételével előzetes egyeztetés alapján megváltoztatható. A lárvairtás és a szúnyoggyérítés megfelelő végzettségű szakemberek irányítása alatt történik, mind a földön, mind pedig a repülőgépes védekezés esetében. A szúnyoggyérítésről, az irtási munkák végzéséről a lakosságot a médián és egyéb forrásokon keresztül tájékoztatjuk. A használt vegyszerek melegvérű állatokra, halakra és emberekre veszélytelenek. A turisták által látogatott, népszerű helyeken a pótlólagos gyérítés szakemberek javaslatára elrendelhető.

 

Atkairtás

A megyeszékhelyen évek óta következetesen végzett atkairtás nyomán kedvező eredményeket értünk el. Ezt a folyamatosan javuló tendenciát továbbra is fontos szempontnak tartjuk. Az eddig használt rovarirtó koncentrátum forgalomba hozatalát az Európai Únió rendelettel tiltotta be. A szakemberek az elszaporodott - az emberi egészségre is ártalmas - kártevők gyérítése érdekében egy kombinált növényvédelmi eljárást javasoltak. Ezen új technológia alkalmazásával a jövőben is az eddig megszokott hatékonysággal kívánjuk végezni Nyíregyháza frekeventált területein - játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás, ligetes területeken - a szervezett védekezést. A használt vegyszerek melegvérű állatokra, méhekre, halakra és az emberre nem veszélyesek, de a kárt okozó atkafélékkel együtt a kullancsok ellen is hatásosak. Kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve. Ezért célunk a kullancscsípés okozta ártalmak megelőzése különböző egyéni védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával (spray, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt ruházat stb.). A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét, hogy akik nem a védelemben részesített városi területeken sétálnak, túráznak, fokozottan fordítsanak figyelmet az egyéni védekezésre.

 

Rágcsálóirtás

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a közterületi rágcsáló-mentesítést vállalkozó bevonásával végzi. A szakemberek folyamatosan ellenőrzik azokat a közterületeket, ahol gyakoribb a lakossági bejelentések száma, ezen felül külön bejárások alkalmával - a belvárosban ez havi rendszerességgel történik - győződnek meg a patkányok jelenlétéről. A lakossági bejelentésekre 24 órán belül felveszik a kapcsolatot a bejelentővel. A szakemberek a patkánnyal fertőzött területeket irtószerrel lekezelik, mérőkockákat helyeznek ki (csapdába, illetve közvetlenül a patkány élőhelyén, a patkánylyukba), mérőpontokat létesítenek, melyeket visszaellenőriznek.

Fontos tudni, hogy magánterületen a tulajdonos, bérlő, használó feladata a rágcsálóirtás! A hatályos jogszabályok szerint az adott ingatlan (terület, épület) tulajdonosának, kezelőjének feladata a rágcsálóirtás elvégzése, illetve elvégeztetése.

Közterületeken az önkormányzat a Nyírségvíz Zrt.-vel együttműködve az illetékes. Közterületen lévő patkánnyal kapcsolatosan bejelentés tehető a +36 (80) 414-414 ingyenes közérdekű bejelentésekre fenntartott zöldszámon, vagy közvetlenül is felvehető a kapcsolat a megbízott szakemberekkel a +36 (42) 548-470, illetve +36 (42) 500-644 telefonszámon - a pontosabb helymeghatározás érdekében visszahívási, elérhetőségi lehetőséggel.

Amennyiben a lakóközösségeknek rágcsálóirtással kapcsolatosan segítségre, tanácsra van szüksége, megbízott szakembereink szívesen segítik tanácsokkal a közösségeket, közös képviselőket, tulajdonosokat!

 

 

Elérhetőség

Telefon: +36 (42) 548-470
Ingyenes zöldszám: +36 (80) 414-414
Fax: +36 (42) 548-471
E-mail cím: varosuzemeltetes@nyirvv.hu