I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.


Cégünk székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.
Telefon: +36 (42) 548-460
Fax: +36 (42) 548-461
Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.
4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 21.
4400 Nyíregyháza, Mák u. 8.
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
4400 Nyíregyháza, Család utca 35/a.(Örökösföldi piac).
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. (hrsz. 1391/A).
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 23. (Szabadtéri Színpad).
4400 Nyíregyháza, Népkert utca 1-3. I. em. 6.
4400 Nyíregyháza, Korányi F. utca 18. (Profi piac).
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 4.
4400 Nyíregyháza, Luther utca 3.
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. (hrsz.1391).
4400 Nyíregyháza-Oros, Fő utca (Orosi sporttelep).
8264 Szigliget, Majális domb (Gyermeküdülő).
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 3-5.
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 23.
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 23/D.
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 27.
4400 Nyíregyháza, Henger sor 10.
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 6.
4400 Nyíregyháza, Derkovits Gy. utca 110.
4553 Apagy, hrsz. 07/13.
4553 Apagy, hrsz. 07/18.
4553 Apagy, hrsz. 07/20.
4400 Nyíregyháza, Szállási út 128.(Gyepmesteri telep).
4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 20.(Volán Sporttelep).
4400 Nyíregyháza, Törzs utca hrsz:01884/9(Örökösföldi Labdarúgópálya).
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út hrsz:6707, 6743(Tiszavasvári úti Sportpálya).
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4.(irodák).
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 8. hrsz:158/3/A/43.
4400 Nyíregyháza, hrsz:0517/6, 0517/7, 0517/9, 0517/11.
4400 Nyíregyháza, István utca 17.

Levelezési cím: 4403 Nyíregyháza, Pf.: 14
E-mail cím: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Honlap cím: http://www.nyirvv.hu

Ügyfélszolgálati Irodánk elérhetősége: http://nyirvv.hu/ugyfelfogadasi-rend

Levelezési cím: 4403 Nyíregyháza, Pf.: 14

Bankszámlaszámunk:
CIB
11100702-10363315-70000007
11100702-10363315-01000003
11100702-10363315-02000006

OTP
11744003-20580023-00000000

UNICREDIT
10918001-00000004-16160006
10918001-00000004-16160044


Adóigazgatási szám: 10363315-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-060275


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Társaságunk tervszerű közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységet folytat.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
NYÍRVV Nonprofit Kft. szervezeti felépítése.pdf

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

NYÍRVV Nonprofit Kft. vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend

Kanócz Anikó

Titkárságvezető | Fogyasztóvédelmi referens

Tel.: +36 (42) 548-460
Fax: +36 (42) 548-461
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu
-> Fogyasztóvédelmi és fogyasztói érdekképviseleti szervek elérhetőségei


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A NYÍRVV Nonprofit Kft. esetén nem értelmezhető.


6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik más közfeladatot ellátó szerv.


7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik többségi tulajdonában lévő, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közalapítvány.


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft.irányítása, felügyelete, vagy ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik költségvetési szerv.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok megnevezése

A NYÍRVV Nonprofit Kft. nem rendelkezik nyomtatott lappal, magazinnal.


11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének megnevezése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.s

Tel.: +36 (42) 524-524

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu

www.nyiregyhaza.hu