Létrehozva: 2020, Nov, 10

"Nyíregyházán járt az ősz..." Videópályázat

 

A NYÍRVV Nonprofit Kft. "Nyíregyházán járt az ősz..." néven videópályázatot hirdet azon profi és amatőr videósok részére, akik a lencsén keresztül is látják városunk őszi csodáit.

 

Pályázatunkra olyan – fantázianévvel ellátott – kamerával, telefonnal vagy akár drónnal készült, mov vagy mp4 kiterjesztésű, szerkesztett videó beküldését várjuk, amely 1-3 percben bemutatja Nyíregyháza városának őszi hangulatát, varázsát.

 

A pályázók köre:

Mindazon gyermekek és felnőttek, akik kedvet éreznek városunk őszi szépségeinek bemutatására, akár egyénileg, akár csapatban alkotva.

 

A pályázat 3 kategóriában kerül meghirdetésre:

  • GYERMEK KATEGÓRIA (0-16 éves korig)
  • FELNŐTT AMATŐR KATEGÓRIA (16 éves kor feletti amatőr videósok részére)
  • FELNŐTT PROFI KATEGÓRIA (16 éves kor feletti profi videósok részére)

 

A pályázatokat 2020. november 26-án 12 óráig várjuk a marketing@nyirvv.hu email-címre. A pályamunka mellé kérjük feltüntetni:

  • pályázó(k) / készítő(k) neve / gyermekek esetén szülő(k) neve, elérhetősége (telefonszám, email-cím)
  • szereplő(k) neve
  • pályamű címe
  • nevezési kategória meghatározása

 

FIGYELEM! Csak saját készítésű videókat áll módunkban elfogadni! Csak olyan videókat áll módunkban elfogadni, ahol a szereplők hozzájárultak a felvétel elkészítéséhez!

 

A pályázaton való részvétel díjmentes. Egy Pályázó több pályaművel is indulhat. A Pályázó (vagy annak Gondviselője) a pályázatot kizárólag a saját (vagy gyermeke) nevében küldheti be.

A pályázatként benyújtott pályamunkák tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót (vagy Gondviselőjét) terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. Pályázni csak olyan alkotással lehet, amelyeknek kizárólagos szerzője a Pályázó, továbbá nem sértik harmadik fél személyhez fűződő jogait. Amennyiben a benyújtott alkotás mégis megsérti harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó (vagy Gondviselője) teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A Pályázó (vagy Gondviselője) a Pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által kiállításra ítélt alkotásokat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, legfeljebb 1 évig jogosult felhasználni a szerző nevének feltüntetésével a www.nyirvv.hu oldalon, a http://www.facebook.com/nyirvvnonprofitkft/ oldalon és egyéb kiadványokon.

Egyéb módon való felhasználás, a felhasználási jogok harmadik személynek átadása a szerzővel való előzetes egyeztetés után jogosult.

Amennyiben a Pályázó alkotása nem felel meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.

A Pályázat benyújtásával a Pályázó (vagy Gondviselője) feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Pályázata nyer – részére juttatandó külön ellenszolgáltatás nélkül – úgy fotókat és szöveget tartalmazó, illetve mozgókép anyag készülhet róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteiben megjelenhet a NYÍRVV Nonprofit Kft. nyomtatott és online kiadványaiban, és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban a rendelkezésére áll. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. promotálása céljából a pályázaton való részvétel nyilvános szerepléssel járhat.

 

 

A pályázatok értékelése:

A pályázatra beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. Kategóriánként az első 3 helyezett díjazásban részesül.

 

 

Közönségszavazás:

A nyilvánosság véleményére is kíváncsiak vagyunk, ezért a beérkezési határidőig beküldött pályamunkákat közönségszavazásra bocsátjuk társaságunk Facebook-oldalán. A videó mellett feltüntetésre kerül a készítő(k) neve és az alkotás címe.

A Közönségszavazás ideje alatt oldalunk látogatói szavazhatnak az általuk legjobbnak ítélt pályaműre. A legtöbb szavazatot kapott alkotás nyeri a Videópályázat Közönségdíját.

 

 

Díjazás:

A zsűri által kategóriánként legjobbnak ítélt 3-3 alkotás, valamint a közönségdíjas videó készítői a díjakat és a különdíjat utalvány formájában kapják meg. A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

1. helyezett: 50.000 Ft értékű Media Markt vásárlási utalvány

2. helyezett: 30.000 Ft értékű NYÍRVV Szolgáltatási utalvány

3. helyezett: 20.000 Ft értékű NYÍRVV Szolgáltatási utalvány

Közönségdíj: 25.000 Ft értékű NYÍRVV Szolgáltatási utalvány

 

A nyerteseket elektronikus üzenet formájában (email) értesítjük. Az eredményhirdetésre 2020. december 7-én kerül sor.

A díjátadás időpontját később tesszük közzé.

 

A díjat a nyertes Pályázó (vagy Gondviselője) kizárólag személyesen jogosult átvenni, személyazonossága egyidejű igazolása mellett.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen kizárt Pályázó helyére a Szervező nem hirdet új nyertes Pályázót.

A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.

A díj átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a következő adatokat kell megadni a nyertesnek: név, állandó lakcím, email-cím.

 

 

Vegyes rendelkezések

A "Nyíregyházán járt az ősz..." Videópályázatból ki vannak zárva:

- a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.);

- a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) – (2) bek.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Pályázat szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Pályázót a Videópályázatból indoklás nélkül kizárja.

 

 

A pályázat témája: „Nyíregyházán járt az ősz…” Videópályázat

A pályázat időtartama: 2020. november 5. - december 7.

A pályaművek beküldési ideje: 2020. november 5. 16:00 - november 26. 12:00

Közönségszavazás időtartama: 2020. november 27. 12:00 – december 4. 12:00

Eredményhirdetés: 2020. december 7.

Ünnepélyes díjátadás: az időpontot később kerül kihirdetésre

 

 

Az eredményhirdetést követően a nyertes videókat készítőjük nevével együtt mind Facebook-oldalunkon (https://www.facebook.com/nyirvvnonprofitkft/), mind pedig honlapunkon (www.nyirvv.hu) megjelentetjük.

 

 

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok itt tölthetők le:

- A pályázat szabályzata

- Adatvédelmi tájékoztató résztvevőknek

- Adatvédelmi tájékoztató szülőknek

 

 

Sok sikert kívánunk!