tavasz1 tavasz2 tavasz3 tavasz4 tavasz5 tavasz6 1459687847 1459687871

Helyi közutak fenntartási feladatai

Elérhetőségek:

Cím: Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. ügyfélszolgálati épület
Telefon: 42/548-484, 548-460/417 mellék
Fax: 42/548-463
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a Nyíregyháza város tulajdonában lévő 273,3 km burkolt, és 325,7 km burkolatlan úthálózat, 250 km zárt csapadékcsatorna, 54,5 km kerékpárút, és 353,8 km gyalogjárda karbantartását, üzemeltetését látja el.

Útüzemeltetési feladataink:

 • kezelésünkben lévő utak, utcák nyilvántartása
 • utak víztelenítése, padkázása
 • korlátok pótlása, javítása
 • útburkolatok utókezelése
 • jelzőlámpák üzemeltetése

Útkarbantartási munkák:

 • földutak karbantartása
 • szilárdburkolatú utak kátyúzása
 • hidak, átereszek javítása
 • útalapok rehabilitációja

Forgalombiztonsági feladatok:

 • utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása
 • mozgáskorlátozottak segítése (akadálymentesítés)
 • burkolatjelek festése
 • gyalogátkelőhelyek kialakítása
 • közúti jelzőtáblák kihelyezése
 • útfelügyelői feladatok ellátása
 • Forgalmi rend ellenőrzése és felülvizsgálata
 • Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása

Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése

Útburkolati jelek fenntartása

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása

Beruházás jellegű feladatok:

 • útalapok építése
 • parkolók építése
 • fedett autóbuszváró építmények telepítése
 • a lakosság részére önerőből történő járdaépítéshez építési anyagok biztosítása
 • tervezési feladatok koordinálása
 • nagyobb Önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzése, lebonyolítása
 • pályázatok kiírásának elkészítése
 • közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítása

Belvíz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok:

 • nyílt árkok, szivárgók, belvíz elvezetők tisztítása, kaszálása (közhasznú foglalkoztatással)
 • zárt csapadékcsatornák tisztítása
 • burkolt árkok, szikkasztókutak, záportározók karbantartása, átemelők üzemeltetése
 • szikkasztókutak, záportározók létesítése
 • hibaelhárítás
 • fejlesztések


Önerőből történő közterületi járdaépítéshez szükséges anyagok biztosítása:

Társaságunk megszabott éves költségkeret erejéig önerőből történő ingatlan előtt építendő közterületi járdaépítéshez a szükséges anyagokat (40x40x6 járdalap és homokos kavics aljzat) kérelmenkénti elbírálás alapján biztosítja. A kérelem indokoltságát munkatársaink helyszíni szemle alapján bírálják el.

A benyújtott kérelmen fel kell tüntetni az ingatlan tulajdonos adatait, elérhetőségét, az ingatlan utcafronti hosszát, hosszának megfelelő mennyiségű járdalap darabszámát, valamint a szükséges mennyiségű homokos kavics mennyiségét.A felsorolt anyagokat csak közterületi ingatlan előtti járdaszakasz építésére szabad felhasználni. Amennyiben helyszíni utóellenőrzés alapján bebizonyosodik, hogy a biztosított anyagból nem a közterületi járda épült meg, úgy a kiszállított anyagok árát és a kiszállítás költségeit a kérelmezőnek meg kell fizetni. A kérelmezővel ezt cégünk írásos megállapodásban rögzíti.

Járdalapot és homokos kavicsot az alábbi esetekben nem tudunk biztosítani:

 • kapubejáró építéshez,
 • olyan utcaszakaszokon, ahol meglévő járdához csatlakozási lehetőség nincs,
 • meglévő, még nem balesetveszélyes járdaszakasz cseréjére.


Digitális térképállomány és adatállomány karbantartás, út- és csapadékvíz csatorna kezelői feladatok ellátása, hozzájárulások kiadása, tervegyeztetés:

 • digitális alaptérkép nyilvántartás
 • üzemeltetői feladatok ellátása
  • közterületen létesítendő tervezett parkolók, útcsatlakozások, nagyobb beruházásokkal összefüggő burkolat felújítások,
  • újonnan építendő kiszolgáló utak, tervezett gyalogátkelőhelyek, jelzőlámpás csomópontok, körforgalmi csomópontok terveinek engedélyezése, tervközi egyeztetések és kezelői hozzájárulások kiadásaújonnan épülő társasházak, családi házak csapadékvíz elvezetésének egyeztetése, nyilatkozatok és egyeztetési jegyzőkönyvek kiadása,
  • vízjogi létesítési engedélyes tervek és építési engedélyes tervek egyeztetése
  • tervezés előtti állapot helyszíni bejárása, csapadékvíz elvezetési módszerek feltárása, az elkészült beruházások és csapadékvíz bekötések helyszínelése, kezelői hozzájárulások kiadása a használatbavételhez
  • nagyobb városi beruházások műszaki ellenőrzése, helyszínelése, lebonyolítása
  • esetleges hibák jegyzőkönyvbe vétele, illegális burkolatbontásoknál és bekötéseknél a szükséges felszólítások és feljelentések, büntetések meg küldése
  • tervegyeztetési feladatok ellátása külön díj ellenében (egyeztetési díj)

 Útkezelést és közlekedés érintő törvények, rendeletek