tavasz1 tavasz2 tavasz3 tavasz4 tavasz5 tavasz6 1459687847 1459687871

Új út a Szikes utcán

2017. november 17., péntek 12:09

A Szikes utcán új aszfaltút épült, a korábbi földutat 156 méteres szakaszon burkolták le. A munkálatok során útalap épült, szintbe helyezték az aknafedlapokat, szegélyeket építettek, és kiépítették a csapadékvíz elvezetéshez szükséges létesítményeket. Az útépítés során 95 tonna aszfaltot használtak fel, a beruházás költsége bruttó 18 millió forint.

Utak

2017-ben 6 utcában (Thököly, Szikes, Fonó, Álmos, Lombkorona köz, Ösvény), 2143 méter hosszú szakaszon épít új utat, és 3 helyszínen (Sugár, Kilátó, Tallér), 1383 méter hosszúságban felújítja az utat a NYÍRVV Nonprofit Kft., mely során a csapadékvízelvezetési problémákat is megoldják. A Tallér, a Thököly, a Kilátó, az Álmos és a Szikes utcák aszfaltozása már befejeződött, ezeken a helyszíneken utómunkálatok folynak, a többi útszakaszon jelenleg is dolgoznak. Ahol szükséges, a fejlesztés során cseréljük, illetve kiépítjük a csapadékvíz elvezető rendszert, útszegélyt építünk, cserélünk. Az építések elsősorban a külterületi városrészeket (Rozsrét, Kistelekiszőlő, Déli Ipartelep, Sóstóhegy, Nyírszőlős stb.) érintik, melyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést biztosítanak az itt élők számára.

Az útépítés és útfelújítás több mint 13500 m2 felületen, közel bruttó 400 millió forint önkormányzati forrásból valósul meg.

November 30-ig valamennyi útszakaszon befejeződik az útépítés és felújítás.

Útfelújítás

Sugár u. (420 m)

Kilátó u. (580 m)

Tallér u. (383 m)

Útépítés

Thököly u. (305 m)

Szikes u. (156 m)

Fonó u. (378 m)

Álmos (210 m)

Lombkorona köz (272 m)

Ösvény u. (822 m)

Útjavítás

2017-ben meleg aszfaltos, tartós útjavítási technológiával közel 30 utcát, közel 17000 m2-en állított helyre a NYÍRVV Nonprofit Kft.

A helyreállítási munkákra az idei évben nettó 100 millió forint állt rendelkezésre.

A kátyúzandó útfelületeket részben lakossági bejelentések, részben a NYÍRVV munkatársainak ellenőrzései alapján állították össze.

Az idei évben több útszakaszt teljesen felújítottunk, így például a Géza utca, a Tarpai Márton utca, a Levél utca, a Kétház utca, a Vadász utca, míg több útszakaszon részlegesen, de nagy felületen javítottuk meg az utat, mint például a Liliom utca, Kertész utca, Tompa Mihály utca, Czuczor Gergely utca.

A munkálatok során teljesen megújult a Szabadság téren a Krúdy Ház oldalában található 595 m2-es parkoló, melynek helyreállításához 63 tonna aszfaltot használtak fel.

A nagyfelületű útjavítás szinte valamennyi városrészt érintette: Sóstóhegy, Hímes, Jósaváros, Érkert, Malomkert, Oros, Kertváros, Felsősima, Belváros. A kátyúzási munkákat már befejezte társaságunk.